Fabrikanter

Prism Sound Test & Measurement

Med en lång historia av utveckling och tillverkning av högklassiga pro-audioprodukter, föll det sig naturligt att även utveckla test- och mätutrustning inom detta område.

Med branschstandarden DSA-1 för mätning och analys av digitala signaler och med med det flexibla och portabla instrumentet d-scope har Prism Sound Test & Measurement etablerat sig som en av de ledande företagen inom sitt område.

LydRommet AB representerar Prism Sound Test & Measurement sedan 2009.

HEMSIDA:

www.prismsound.com

LydRommet

c/o LydRommet Norge
Thorvald Meyers gate 7
0555 Oslo, Norge